เขตปลอดทหาร หมู่บ้านปันมุนจอม Panmunjom on DMZ (Demilitarized Zone)

บอร์ด ความรัก,เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอม ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพล**เขตปลอดทหาร หมู่บ้านปันมุนจอม Panmunjom on DMZ (Demilitarized Zone)** เขตชายแดนที่ตึงเครียดมากที่สุดในโลกเขตปลอดทหารแห่งนี้อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางมาทางใต้ 181 กม. เดินทางด้วยรถยนต์ราว 2 ชั่วโมง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองแคซอง Kaesong ประเทศเกาหลีเหนือ และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้เมืองแคซองก็ยังมี เมืองมรดกโลกแคซอง Kaes?ng World Heritage Site ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2013สถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก คือ กลุ่มโบราณสถานที่เมืองแคซอง อันประกอบด้วย สุสานราชวงศ์โคร์โย กำแพงป้อมโบราณ โดยเฉพาะบริเวณประตูใหญ่ รวมทั้งซาก กำแพงที่ยังหลงเหลือ รูปปั้น และอาคาร ซึ่งรวมถึงซากพระราชวังมันโวลแด และโรงเรียนประถมอายุกว่า 1,000 ปี กับซากโบราณสถานอีก 12 แห่งหมู่บ้านปันมุนจอมในปัจจุบันเป็นอาณาเขตค่ายทหาร ประกอบไปด้วยห้องประชุมเพื่อเจรจายุติสงคราม (Hall for Armistice Talks) ห้องที่ฝ่ายเกาหลีเหนือและฝ่ายเกาหลีใต้(สหประชาชาติ)ใช้เจรจาและลงนาม เพื่อตกลงยุติสงคราม (Hall for Signing the Armistice Agreement) อาคารห้องประชุม จุดลงนามฝ่ายเกาหลีเหนือ และจุดลงนามฝ่ายเกาหลีใต้ (สหประชาชาติ) ภายในมีนิทรรศการที่รวบรวมภาพเหตุการณ์ใน อดีตที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านปันมุนจอมไว้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณงามความดีของท่านผู้นำคิมอิลซุง อาทิ สิ่งที่ท่านได้ทำเพื่อปกป้องประเทศ ภาพท่านผู้นำสมัยหนุ่มๆ ภาพการประชุมเพื่อเจรจายุติสงคราม ภาพการลง นามยุติสงครามพร้อมแบ่งเขตแดนเนื่องจากการปะทะกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และในความเป็นจริง เกาหลีทั้งสองประเทศยังอยู่ในภาวะประกาศสงคราม ซึ่งไม่เคยมีการยกเลิกนับแต่สงครามเกาหลี จึงเป็น เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีข้อบังคับต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามแต่เดิมปันมุนจอมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีร้านค้าใช้เพียงกระดานไม้เป็นฉากกั้น จากนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นชื่อหมู่บ้านไปในที่สุด การเข้าเยี่ยมชมจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้าม ใส่กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ [และที่สำคัญ คือ ห้ามถ่ายภาพก่อนได้รับอนุญาต]บริเวณกึ่งกลางของเขตปลอดทหารในหมู่บ้านปันมุนจอม คือ เส้นขนานที่ 38 เป็นเส้นที่แยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ออกจากกันภาพถ่ายจากฝั่งเกาหลีใต้ห้องประชุมห้องลงนามตกลงยุติสงครามหนังสือลงนามยุติสงครามนิทรรศการเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดกับหมู่บ้านปันมุนจอมภาพประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ขณะลงนามภาพนิทรรศการเมืองโบราณแคซองเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโคร์โย ในระหว่างปี ค.ศ.918-1392 ซึ่งเป็นการรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวบนคาบสมุทรเกาหลี ตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าแทโจแห่งราชวงศ์โคร์โย แต่พอขึ้นรัชกาล พระเจ้าแทโจแห่งราชวงศ์โชซอนทรงย้ายราชธานีจากแคซองไปอยู่ที่ฮันยังหรือฮันซอง (ซึ่งก็คือ กรุงโซล ในปัจจุบัน)สถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก คือ กลุ่มโบราณสถานที่เมืองแคซองประกอบด้วย สุสานราชวงศ์โคร์โย กำแพงป้อมโบราณ โดยเฉพาะบริเวณประตูใหญ่ รวมทั้งซาก กำแพงที่ยังหลงเหลือ รูปปั้น และอาคาร ซึ่งรวมถึงซากพระราชวังมันโวลแด และโรงเรียนประถมอายุกว่า 1,000 ปี กับซากโบราณสถานอีก 12 แห่ง โดยทั้งหมดได้รอดพ้นจากการศึกสงครามเนื่องจากเคยเป็น เมืองหลวงเก่าปัจจุบันกลุ่มโบราณสถานเมืองแคซองนับเป็นโบราณสถานแห่งที่ 2 ของเกาหลีเหนือที่ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกต่อจากสุสานโบราณของอาณาจักรโคร์โย เมื่อปี ค.ศ.2004สุสานกษัตริย์ กง มิน เป็นหนึ่งสุสานโบราณของราชวงศ์โคร์โย ตั้งอยู่ที่เขต Kaepung ชานเมืองแคซอง เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ กง มิน กษัตริย์องค์ที่ 31 ของราชวงศ์โคร์โยและพระมเหสีดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่