**โบสถ์ และ เบียร์ในตำนาน - อารามสงฆ์ และ เบียร์แอนเด็กฮ์ส Andechs

**บอร์ด ความรัก,โบสถ์และเบียร์ในตำนานอารามสงฆ์และเบียร์แอนเด็กฮ์ส ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพล**โบสถ์ และ เบียร์ในตำนาน - อารามสงฆ์ และ เบียร์แอนเด็กฮ์ส Andechs** แห่งเมืองการ์มิชท์พาร์เท่น เคียร์เช่น Garmishch-Partenkircheเมื่ออาหารตาอาหารใจอันแสนโรแมนติกได้จบลง ก็ถึงเวลาของอาหารปากจากเบียร์ที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ได้แก่ Andechser Doppelbock (double Bock) ซึ่งเป็นเบียร์ดำและมีดีกรีสูง และมีรสชาติที่หวานกว่าเบียร์ทั่วไป โรงเบียร์แอนเด็กฮ์ส์ผลิตเบียร์ 7 ชนิด ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถชิมทดสอบเบียร์ชนิดต่างๆได้ระหว่างเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซึ่งควบคุมโดยอารามสงฆ์แห่งนี้หลังจากพ่ายแพ้ความต้องการในการบรรจุวัตถุแคลอรี่สูงเข้าไปแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะออกกำลังด้วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสกีในฤดูหนาวหรือการเดินเขาในฤดูร้อนบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมันเบียร์อันมีชื่อเสียงของที่นี่เป้าหมายของนักท่องเทียวที่วางอยู่เบื้องหน้าภายในโรงงานผลิตเเบียร์แอนเด็กฮส์ภายในโรงงานผลิตเเบียร์แอนเด็กฮส์ภายในโรงงานผลิตเเบียร์แอนเด็กฮส์ภายในลานเบียร์อารามสงฆ์แอนเด็กฮ์ส์ Andechs ตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไฮลิกเกนเบิร์ก Heiligenberg เหนือทะเลสาบแอมเมอร์ซี Ammersee ในแคว้นบาวาเรีย มีหอคอยสไตล์ร็อคโคโคที่เด่นสะดุดตาจากระยะไกล ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงามของหุบเขายามใบไม้เปลี่ยนสี อารามแห่งนี้เป็นจุดหมายของผู้แสวงบุญชาวคริสต์ตั้งแต่ยุคกลาง และมีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียง อารามนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของกระบวนการบ่มและผลิตเบียร์อันเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมของแคว้นบาวาเรีย ในวัดยังมีโบสถ์ ผับเบียร์ ภัตตาคาร ร้านขายเนื้อ โรงกลั่นสุราและฟาร์มเกษตรอินทรีย์อารามสงฆ์แอนเด็กฮ์ส์ Andechsยอดเขาซุกสปิตเซ่ ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ในระดับความสูง 2,964 เมตร เหนือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลาน ซุกสปิตเซ่ พลาซ ที่นีมีกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี คือ สกีในฤดูหนาว และเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกล ไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือ แอล์สปิตซ์ Alpspitz ครอยเซ็ค Kreuzeck และแวงค์ Wank ซึ่ งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง และนักสกีรถกระเช้า Cable Car สำหรับนั่งท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปกระเช้าสำหรับผู้เล่นสกีกิจกรรมที่เป็นที่นิยมบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ